Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας


Αίτηση για συμμετοχή από τη Μαγνησίας ΕΔΩ

Το Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας ξεκίνησε για πρώτη φορά κατά το σχολικό έτος 2010-2011 στο Ηράκλειο Κρήτης με  εκδήλωση παρουσίασης των ψηφιακών έργων των μαθητριών/ων. Η επιτυχία που σημείωσε οδήγησε την οργανωτική επιτροπή στη διοργάνωσή του και για τα επόμενα σχολικά έτη και την επέκταση του και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος.

Kατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2017-2018 πραγματοποιήθηκε το 8ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας στο οποίο 7032 μαθητές με την υποστήριξη 716 εκπαιδευτικών από 338 σχολεία, σε 13 πόλεις, εργάστηκαν συλλογικά και παρουσίασαν 522 ψηφιακά έργα. Στοιχεία των έργων βρίσκονται αναρτημένα στα τοπικά ιστολόγια των πόλεων του Φεστιβάλ (http://www.digifest.info/index.php/el/τα-έργα-των-μαθητών.html). Το Φεστιβάλ επισκέφθηκαν δεκάδες χιλιάδες μαθητές/τριες, εκπαιδευτικοί, γονείς και άλλοι πολίτες.

Στην εκδήλωση αυτή, εκτός από τα μαθητικά έργα που παρουσιάστηκαν από τους ίδιους τους μαθητές/τριες, ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα παρουσίασαν τη δημιουργική και εκλαϊκευμένη εκδοχή της επιστήμης της Πληροφορικής μέσω διαδραστικών παρουσιάσεων και εργαστηριακών σεμιναρίων (workshops) για μαθήτριες/ες και γονείς.

Για το σχολικό έτος 2018-19
το 9ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας
θα διεξαχθεί παράλληλα σε
Ηράκλειο, Άγιο Νικόλαο, Αγρίνιο, Βόλο, Ιωάννινα, Καβάλα, Καλαμάτα, Καρπενήσι,  Λάρισα, Μυτιλήνη, Πάτρα, Πύργο Ηλείας, Τρίκαλα, Τρίπολη και Χανιά,
την Τετάρτη 10, την Πέμπτη 11, την Παρασκευή 12 και το Σάββατο 13 Απριλίου 2019
(θα οριστεί σύντομα η ημέρα διεξαγωγής).

Το  Φεστιβάλ έχει την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Φ20.2/ 127415 /Δ2/26-7-2018).

Στο πλαίσιο του Μαθητικού Φεστιβάλ θα υπάρξει η δυνατότητα να παρουσιαστούν έργα ψηφιακής δημιουργίας, τα οποία δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο μαθημάτων Πληροφορικής όλων των βαθμίδων (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Γενικό και Επαγγελματικό Λύκειο), στις Δημιουργικές Εργασίες του ΓΕΛ, στο μάθημα «Ερευνητικές δημιουργικές δραστηριότητες» των ΓΕΛ και στη Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων στα ΕΠΑΛ. Επιπλέον, είναι δυνατό να συμπεριληφθούν και έργα τα οποία δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο κάποιας σχολικής δραστηριότητας (Περιβαλλοντική, Πολιτιστική, Αγωγής Υγείας κ.ά.) ή στο πλαίσιο κάποιου διαθεματικού/διεπιστημονικού σχεδίου συνεργασίας μεταξύ του μαθήματος της Πληροφορικής και άλλων μαθημάτων.

Η συγκεκριμένη μαθητική συνάντηση θα δώσει την ευκαιρία:
α) της ανάδειξης και ενίσχυσης της δημιουργικότητας των μαθητών/τριών και των εκπαιδευτικών Πληροφορικής, και της παρουσίασης των ψηφιακών έργων τους σε συμμαθητές/τριες, εκπαιδευτικούς, γονείς και την ευρύτερη κοινωνία,
β) της ενημέρωσης και της διάχυσης των μαθησιακών δραστηριοτήτων, οι οποίες καλλιεργούν τη δημιουργικότητα και την ολόπλευρη μάθηση μέσω των σχεδίων εργασίας και της επίλυσης πρακτικών προβλημάτων, και
 γ) της επικοινωνίας των μελών της σχολικής κοινότητας (μαθητές/τριες, εκπαιδευτικοί, γονείς) μεταξύ τους και με την ευρύτερη κοινωνία.

Σημειώνεται ότι το Μαθητικό Φεστιβάλ δεν έχει διαγωνιστικό χαρακτήρα, αλλά βραβεύεται κάθε συμμετοχή.

Προϋπόθεση συμμετοχής ενός μαθητικού έργου στο Φεστιβάλ αποτελεί η συμμετοχή εκπαιδευτικού Πληροφορικής στην ομάδα των εκπαιδευτικών που συντονίζει το έργο, αν δεν το συντονίζει αποκλειστικά ο ίδιος.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:
(α) Σύντομη παρουσίαση (<=8΄) της εργασίας από τους μαθητές/τριες σε ακροατήριο
(β) Υπολογιστής του σχολείου, εκπαιδευτικός Πληροφορικής και ομάδα μαθητών/τριών στον εκθεσιακό χώρο για ένα διάστημα 2-3 ωρών, ώστε να εκθέτουν το έργο τους και να απαντούν σε ερωτήσεις γι’ αυτό
(γ) Ανάρτηση κατάλληλου πολυμεσικού υλικού στην τοπική ιστοσελίδα του Φεστιβάλ με ευθύνη του/της συντονιστή/τριας εκπαιδευτικού Πληροφορικής. Τα μαθητικά έργα της Π.Ε. Μαγνησίας θα εκτεθούν σε δικτυακό χώρο.

Ανακοίνωση για τη Μαγνησία

2η Ανακοίνωση για τη Μαγνησία

 

 

Last modified: Tuesday, 12 February 2019, 8:47 PM