Ο σκοπός μας

Σκοπός

Σκοπός της επιμορφωτικής δράσης  «E-learning ad hoc Trikala» είναι η εξ αποστάσεως ειδικού σκοπού επιμόρφωση για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Τρικάλων.

Η ιστοσελίδα www.learnthessaly.gr και η υποστηρικτική πλατφόρμα moodle θα αποτελέσουν τα βασικά εργαλεία της εξ αποστάσεως επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων.

Μέσω της πλατφόρμα «E-learning ad hoc Trikala»  θα δημιουργήσουμε σύντομα και ευέλικτα προγράμματα σπουδών που θα προτείνουν οι εκπαιδευτικοί και θα σχεδιαστούν από ομάδες εξειδικευμένων συναδέλφων χρησιμοποιώντας σύγχρονα και ασύγχρονα εργαλεία. Επιπρόσθετα θα σχεδιαστούν από ομάδα εκπαιδευτικών και άλλα καινοτόμα προγράμματα με έμφαση σε θέματα διδακτικής, παιδαγωγικών και δημιουργικότητας.

Τη φιλοσοφία της επιμορφωτικής δράσης  «E-learning ad hoc Trikala», εξ αποστάσεως ειδικού σκοπού επιμόρφωση  για τους /τις εκπαιδευτικούς Δ.Ε. Τρικάλων μπορείτε να δείτε εδώ στο μπλοκ διάγραμμα.

Last modified: Sunday, 28 January 2024, 1:49 PM