Ο σκοπός μας

Σκοπός

Σκοπός της επιμορφωτικής δράσης  «E-learning ad hoc Thessaly» είναι η εξ αποστάσεως ειδικού σκοπού επιμόρφωση για τη Θεσσαλία, στο πλαίσιο λειτουργίας του Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.ΚΕ.Σ.) Θεσσαλίας για τον κλάδο της Πληροφορικής (ΠΕ86).

Η ιστοσελίδα www.learnthessaly.gr και η υποστηρικτική πλατφόρμα moodle θα αποτελέσουν τα βασικά εργαλεία της εξ αποστάσεως επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών Πληροφορικής (ΠΕ86) της Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας. Η προσπάθεια συντονίζεται από τον  Δρ Αλέξανδρο Καπανιάρη, Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου για τον κλάδο της Πληροφορικής (ΠΕ86) στη Θεσσαλία και επιστημονικό υπεύθυνο της δράσης «E-learning ad hoc Thessaly».

Μέσω της πλατφόρμα «E-learning ad hoc Thessaly»  θα δημιουργήσουμε σύντομα και ευέλικτα προγράμματα σπουδών που θα προτείνουν οι εκπαιδευτικοί και θα σχεδιαστούν από ομάδες εξειδικευμένων συναδέλφων χρησιμοποιώντας σύγχρονα και ασύγχρονα εργαλεία. Επιπρόσθετα θα σχεδιαστούν από ομάδα εκπαιδευτικών και άλλα καινοτόμα προγράμματα με έμφαση σε θέματα διδακτικής, παιδαγωγικών και δημιουργικότητας.

Τη φιλοσοφία της επιμορφωτικής δράσης  «E-learning ad hoc Thessaly», εξ αποστάσεως ειδικού σκοπού επιμόρφωση για τη Θεσσαλία μπορείτε να δείτε εδώ στο μπλοκ διάγραμμα.

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 12 Οκτώβριος 2018, 3:42 μμ