Από τους εκπαιδευτικούς για τους εκπαιδευτικούς

Πρόταση για δημιουργία εξ αποστάσεως προγράμματος

Μεμονωμένοι εκπαιδευτικοί, ομάδες εκπαιδευτικών , διευθυντές σχολείων μπορούν να προτείνουν σύντομα και ευέλικτα προγράμματα σπουδών με στόχο να καλύψουν επιμορφωτικές ανάγκες εκπαιδευτικών τους που δεν καλύπτονται από άλλο επιμορφωτικό φορέα.

Τα ειδικού σκοπού εξ αποστάσεως προγράμματα (ad hoc) διαμορφώνονται από τους εκπαιδευτικούς σύμφωνα με τις δικές του ανάγκες, έχουν μικρή διάρκεια, είναι διαδραστικά (live συνεδρίες, πολυμεσικό υλικό, κ.ά) και το εκπαιδευτικό υλικό επικαιροποιείται συνεχώς.

Επίσης οι διδάσκοντες/εισηγητές προέρχονται από την εκπαιδευτική κοινότητα και είναι εξειδικευμένοι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να προσφέρουν δωρεάν τις γνώσεις σε άλλους συναδέλφους.

Η λογική της κοινότητας μάθησης είναι το βασικό χαρακτηριστικό αυτής της προσπάθειας αλλά και του σχεδιασμού των προγραμμάτων (από τους εκπαιδευτικούς για τους εκπαιδευτικούς).


Προτείνετε το δικό σας σύντομο εξ αποστάσεως πρόγραμμα για τις παρακάτω κατηγορίες συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα

Εξ αποστάσεως προγράμματα για την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Εξ αποστάσεως προγράμματα Διδακτικής και Παιδαγωγικών Σπουδών

Εξ αποστάσεως προγράμματα εξειδικευμένης επιμόρφωσης

Κάντε κλικ ΕΔΩ για να συμπληρώσετε την online Φόρμα πρότασης εκπαιδευτικού προγράμματος


Κάντε κλικ ΕΔΩ για συμμετοχή στην κοινότητα επιμορφωτών (Μητρώο Εκπαιδευτικων Πληροφορικής)

Last modified: Monday, 8 January 2024, 11:46 PM